Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Zapraszamy do obejrzenia XXI Koncertu Pamięci. Jego ideą jest utrwalenie pamięci o losach Polaków i ich wkładzie w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości, kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, propagowanie przywiązania do historii i tradycji narodowych wśród dzieci i młodzieży z Podlasia. Przez ostatnie lata patriotyczny Koncert Pamięci odbywał się w Auli Magna w Pałacu Branickich, tegoroczna edycja z konieczności jest wirtualna.

W koncercie prezentują się nasi uczniowie: Monika Flis (3c) - autorka tytułowej grafiki, recytatorki Aleksandra Maj i Anna Maria Wrona (absolwentki), wokalistka Izabela Anna Wyszyńska (3m3) oraz Chór Exactus pod dyrekcją Jakuba Grzybowskiego (3a) w składzie:  Adrianna Czerech (2c), Maja Dąbrowska, Julia Jermałowska Gabriela Stypułkowska (2m1), Martyna Zdrodowska (2m3), Lena Gromek i Aleksandra Zalewska (2m1*), Kinga Lichota i Alicja Gąsowska (2c*), Natalia Pogorzelska (3a), Małgorzata Czyżewska i Dominika Łapińska (3c), Weronika Łosiewicz (3m2) oraz Weronika Dudzińska (VI LO)  z towarzyszeniem instrumentalnym Serafina Skowrońskiego (3b1) . Na szczególne podziękowanie zasługuje Bartłomiej Utko (3b1), który technicznie przygotował nagranie chóru. W koncercie występuje także Maria Sawicka (2m3*) jako członkini zespołu Małe HDK. 

Nad przygotowaniem artystów do koncertu czuwała Pani prof. Aneta Kaliściak, która jest także współautorką scenariusza koncertu. Główną organizatorką z ramienia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku Pani Monika Markowska.

Występy naszych artystów rozpoczynają się od:

Aleksandry Maj od 00:11:50
Anny Marii Wrony od 00:37:20
Marii Sawickiej od 00:40:40
Izabeli Anny Wyszyńskiej od 00:50:15
Chóru Exactus od 01:03:30