Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Anna Koptielowa z klasy 1m2 otrzymała tytuł laureatka XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „PUSZKINIANA 2020” i zajęła IV miejsce w Polsce. Uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w dniu urodzin Aleksandra Puszkina - 6 czerwca. Dzień ten z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języka Rosyjskiego. Anię do konkursu przygotowały Pani prof. Bożena Głębocka i Pani prof. Aneta Kaliściak.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowała również Julia Jermałowska z klasy 2m1.

Serdecznie gratulujemy.