Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Białystok, 30 marca 2021 r.

 

Sz. P. Aneta Ewa Kaliściak

 

Z okazji jubileuszu

15–lecia szkolnej grupy teatralnej „Na skraju”,

w uznaniu zasług w pracy na rzecz młodzieży

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,

przyznaję Pani Nagrodę Dyrektora Szkoły

oraz życzę wszelkiej pomyślności.

 

Ewa Mituła, dyrektor szkoły

😀