Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

15 czerwca 2022 r. odbył się zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Konkurs Piosenki Wakacyjnej. Z dumą informujemy, że nagrodzona została Alicja Gudowska z klasy 3m2, a wyróżnienie otrzymał Piotr Wrona z klasy 1 alfa, któremu akompaniował Szymon Petelczyc z 1 epsilon.

 Gratulujemy!!!