Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

15 czerwca 2022 r. reprezentacja Żeńskiego Chóru "Exactus" wzięła udział w Konkursie Chórów Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2022 województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, który odbył się w Podlaskim Instytucie Kultury „Spodki” w Białymstoku. Chórzystki - Zuzanna Ćwilich z klasy 1ϵ oraz Monika Bartnicka z klasy 1α - wykonały trzy utwory pod dyrekcją Pani Agaty Falkowskiej. Wysłuchało ich jury w składzie: prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, dr hab. Marta Wróblewska, które doceniło walory brzmieniowe chóru i odwagę młodych chórzystek.

 Gratulujemy i życzymy dalszej udanej pracy.

chórzystki i dyrygentka