Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

Z dumą informujemy, że w kategorii zespołów młodzieżowych XI Podlaskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej zwyciężył chór Exactus prowadzony przez Panią Agatę Falkowską, a w kategorii solistów I nagrodę otrzymała Maja Dąbrowska (4m1).

W kategorii solistów wyróżnienie otrzymała Martyna Roszkowska z klasy 2ζ.

Chórzystki chóru Exactus na XI PPPP: Emilia Pełkowska (1α), Antonina Abramowicz (1β), Eliza RogowskaWiktoria Kociukiewicz (1ζ), Zuzanna Ćwilich (2ε), Monika Bartnicka (2α), Daria Turowska (3m1) i Maja Dąbrowska (4m1).

Serdecznie gratulujemy.