Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

24 listopada 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Koncert Galowy "Dla Niepodległej", który był podsumowaniem dwóch konkursów patriotycznych. Swoim występem uświetniła go Martyna Roszkowska (2ζ).

Pierwszy z tych konkursów to Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych, w którym nagrody otrzymali: chór Exactus pod dyrekcją Pani Agaty Falkowskiej oraz solistka Martyna Roszkowska (2ζ). Wyróżnieniami uhonorowano Kornelię Sadowską (3a) i Maję Dąbrowską(4m1). Serdecznie gratulujemy.

Exactus na scenie MDKMartyna Roszkowskarecytatorzy ILO
Chór Exactus wystąpił w składzie: Maja LiżewskaEmilia Pełkowska (1α), Antonina Abramowicz (1β), Andżelika SzwarcEliza RogowskaKinga KozłowskaWiktoria Kociukiewicz (1ζ), Monika Bartnicka (2α), Zuzanna Ćwilich (2ε), Daria Turowska (3m1), Joanna Bogdanowicz (3m2) i Maja Dąbrowska (4m1).
 

Drugi konkurs to: 5. edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem "Wolność kocham i rozumiem", objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Dziejma Kornelia Zambrowska (1α), Amelia Jelska (1ε), Piotr Wrona (2α)Monika Wiesławska (2β), Eliza BorowskaZuzanna Ćwilich i  Zofia Ostrowska (2ε), Adrianna Czerech (4c) i Urszula Zasłona (4m3).