Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

W minionym tygodniu (18-23 października) mieliśmy przywilej i przyjemność gościć w naszej szkole wyjątkową grupę w ramach programu Erasmus Plus. Było to 22 uczniów i 8 nauczycieli z partnerskich szkół we Włoszech, w Grecji, Rumunii i na Łotwie, zaś szkoła z Turcji była z nami online. Wspólnie realizujemy projekt „Krok po kroku do nauczania cyfrowego” i było to drugie spotkanie projektowe młodzieży po rocznej przerwie spowodowanej pandemią.

W Polsce pracowaliśmy metodą projektu. Zainspirowani warsztatem prof. Marka Sawickiego, międzynarodowe grupy uczniów tworzyły etapami internetowe gazetki, które są dostępne online. Poza tą zasadniczą częścią projektu, realizowaliśmy bardzo bogaty program, który obejmował m.in. codzienne różnorodne warsztaty integracyjne, wycieczkę po centrum Białegostoku z przewodnikiem, wycieczkę śladami białostockich „murali”, wycieczkę do Supraśla połączoną ze spacerem bulwarami, zwiedzaniem monastyru i warsztatami w Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. Zwiedziliśmy wspólnie Muzeum Sybiru.

Każde państwo z naszej erasmusowej grupy prezentowało siebie (czyli swój kraj), region i szkołę. My oczywiście pokazaliśmy gościom wszystkie zakamarki I LO.  Nauczyciele-goście spotkali się również z Panią dyrektor Ewą Mitułą i Panią wicedyrektor Agnieszką Sałaj. Poza tym odbywały się spotkania dyskusyjne nauczycieli.

Erasmus 1Erasmus 2Erasmus 3Erasmus 4

Przez cały tydzień uczniowie integrowali się ze sobą oraz innymi uczniami naszej szkoły na miejscu i w czasie wolnym. Uczestniczyli w meczu piłkarskim Jagiellonii, ognisku, jeździli na łyżwach.

Całotygodniowe spotkanie zakończyło się przyjęciem pożegnalnym w szkole. Uczniowie przynieśli przepyszne popisowe dania swoich rodzin. Był też quiz o Polsce, część artystyczna, wręczenie świadectw uczestnictwa oraz dyskoteka. Przez cały pobyt gości staraliśmy się zachowywać zasady bezpieczeństwa, używaliśmy maseczek ochronnych.

W sobotę wszyscy goście, zdrowi i zadowoleni z pobytu, opuścili swoje tymczasowe rodziny polskie i udali się w długą podróż do domu, wzbogaceni o nowe, interesujące doświadczenia. Wszyscy dotarli do swoich krajów cali i zdrowi.

Erasmus 5Erasmus 6Erasmus 7Erasmus 8Erasmus 9Erasmus 10Erasmus 11Erasmus 12Erasmus 13

Otrzymujemy bardzo schlebiające komentarze podsumowujące spotkanie młodzieży w naszej szkole. Wszyscy partnerzy podkreślają doskonałą organizację spotkania, bardzo ciekawy program oraz niesamowitą gościnność, której doświadczyli w szkole i swoich przybranych domach rodzinnych. Teraz czekają nas podobne spotkania młodzieży we Włoszech, Grecji, Rumunii i na Łotwie. Mamy nadzieję, że pomimo trudnych czasów, uda nam się je wszystkie zrealizować, bo naprawdę warto.

Jako koordynatorki programu chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować Dyrekcji szkoły za to że zgodziła się na zorganizowanie tego spotkania młodzieży, wszystkim nauczycielom prowadzącym różnorodne zajęcia: prof. Marcie Grodzkiej, prof. Małgorzacie Gołąbiewskiej-Konończuk, prof. Barbarze Kurianiuk, prof. Marku Sawickiemu, prof. Dorocie Klimczuk, prof. Andrzejowi Zejdlerowi, prof. Pawłowi Andryszakowi oraz wszystkim innym pracownikom szkoły, bez których to spotkanie nie byłoby takim sukcesem.

mgr Anna Buchowska

mgr Anna Maria Grochowska

Erasmus 14Erasmus 15Erasmus 16Erasmus 17Erasmus 18Erasmus 19Erasmus 20Erasmus 21