Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

Dane archiwalne:

Rok szkolny 2017/2018

 

„Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”.

Koordynatorzy:  Izabela Dobrzyńska i Anna Półtorak

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju kompetencji, umiejętności uczniów/uczennic w zakresie nauk przyrodniczych.

Projekt przewiduje realizację w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących:

Rodzaj zajęć

Ilość grup

Ilość godzin

Zaj. dosk. z chemii dla klas I prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas II prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. dosk. z chemii dla klas III prowadz. w I LO

4 konw. (8 os.)

5 lab. (3 x 6-os. + 2 x 7-os.)

4 godz. w m-c

2 godz. w m-c

Zaj. z chemii dla ucz. zdolnych z klas I i II

prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 5godz.

12zaj. x 5godz.

Zaj. z biologii dla ucz. zdolnych z klas I i II

prowadzone na UMB

2 lab. (6 os.) – I rok

2 lab. (6 os.) – II rok

24zaj. x 3godz.

12zaj. x 3godz.

Zaj. rozw. właściwe postawy

prowadzone dla  wszystkich ucz. biorących udział w projekcie

12 (14/15 os.)

12 godz.

w czasie projektu

Indyw. doradztwo zawodowe dla ucz. kl. III

biorących udział w projekcie

Spotkania indywidualne

2 godz.

w czasie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na zajęcia w I LO – od 05.09.2017 do 09.09.2017

Rekrutacja na zajęcia na UMB – od 05.09.2017 do 18.09.2017

 Zasady rekrutacji

Po zapoznaniu się z regulaminem, należy wypełnić:

  • Formularz rekrutacyjny - załączniki nr 1a lub 1b lub 1c lub 1d.
  • Oświadczenie o niepełnej rodzinie rodziców/opiekunów prawnych– załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)
  • Orzeczenie/opinia PPP (jeżeli dotyczy)

i dostarczyć komplet dokumentów do p. dr Izabeli Dobrzyńskiej (sala 54).

Osoby zakwalifikowane do projektu muszą wypełnić:

  • Deklarację uczestnictwa w projekcie - załączniki nr 2.
  • Zgodę rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 3
  • Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 4 (oświadczenie podpisuje uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic, jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)

i dostarczyć komplet dokumentów do p. dr Izabeli Dobrzyńskiej (sala 54) koniecznie do 25 września 2017.

 

Chemia I LO - zajęcia konwersatoryjne

 

 

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Klasa I

Izabela Dobrzyńska

02.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

09.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

16.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

23.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

06.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

20.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

04.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

11.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

18.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

15.01.2018 (1h) pon. 7:25-8:10

Ewelina Gajko

06.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

20.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

27.10.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

03.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

10.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

17.11.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

01.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

15.12.2017 (1h) pon. 7:25-8:10

08.01.2018 (1h) pon. 7:25-8:10

15.01.2018 (1h) pon. 7:25-8:10

Ewelina Gajko

09.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

16.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

23.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

30.10.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

06.11.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

20.11.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

04.12.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

18.12.2017 (1h) piąt. 7:25-8:10

05.01.2018 (1h) piąt. 7:25-8:10

19.01.2018 (1h) piąt. 7:25-8:10

Barbara

Szachowicz-Petelska

02.10.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

16.10.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

30.10.2017 (2h) pon. 14:50-16:20

13.11.2017 (2h) pon. 14:50-16:20

27.11.2017 (1h) pon  14:50-15:35

04.12.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

18.12.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

15.01.2017 (1h) pon. 14:50-15:35

Klasa II

Barbara

Szachowicz-Petelska

02.10.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

09.10.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

16.10.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

23.10.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

30.10.2017 (1h) pon  13:55-14:40

06.11.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

13.11.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

20.11.2017 (2h) pon. 13:55-15:25

21.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

27.11.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

28.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

04.12.2017 (2h) wt.   13:55-15:25

18.12.2017 (1h) pon. 13:55-14:40

15.01.2018 (2h) pon. 13:55-15:25

Izabela Dobrzyńska

04.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

11.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

18.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

20.10.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

25.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

27.10.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

08.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

15.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

17.11.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

22.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

24.11.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

29.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

06.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

13.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

15.12.2017 (1h) piątek 7:25-8:10

20.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

03.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

10.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

12.01.2018 (1h) piątek 7:25-8:10

17.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

Ewelina Gajko

12.10.2017 (3h) czw. 14:45-17:00

26.10.2017 (3h) czw. 14:45-17:00

09.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

13.11.2017 (1h) pon.   7:25-8:10

23.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

27.11.2017 (1h) pon.   7:25-8:10

07.12.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

21.12.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

04.01.2018 (2h) czw. 14:45-16:15

18.01.2018 (2h) czw. 14:45-16:15

Ewelina Gajko

05.10.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

13.10.2017 (4h) pt.    11:20-14.30

19.10.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

02.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

16.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

30.11.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

14.12.2017 (2h) czw. 14:45-16:15

11.01.2018 (3h) czw. 14:45-17:00

12.01.2018 (1h) piąt.   7:25-8:10

Klasa III

Ewelina Gajko

04.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

11.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

13.10.2017 (4h) piątek 8:00-11:10

18.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

25.10.2017 (1h) środa 7:25-8:10

08.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

15.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

22.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

29.11.2017 (1h) środa 7:25-8:10

06.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

12.12.2017 (1h) wtorek 7:25-8:10

13.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

20.12.2017 (1h) środa 7:25-8:10

03.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

10.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

16.01.2018 (1h) wtorek 7:25-8:10

17.01.2018 (1h) środa 7:25-8:10

Barbara

Szachowicz-Petelska

02.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

09.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

10.10.2017 (1h) wt .  07:25-08:10

13.10.2017 (2h) piąt. 08:30-10:00

16.10.2017 (1h) pon  07:25-08:10

17.10.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

23.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

24.10.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

30.10.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

31.10.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

06.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

07.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

13.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

14.11.2017 (1h) wt.   07:25-08:10

20.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

27.11.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

04.12.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

18.12.2017 (1h) pon. 07:25-08:10

15.01.2018 (1h) pon. 07:25-08:10

Izabela Dobrzyńska

02.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

16.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

30.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

03.11.2017 (1h)piąt 7:25-8:10

10.11.2017 (1h)piąt 7:25-8:10

13.11.2017 (2h)pon. 14:45-16:15

27.11.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

01.12.2017 (1h) piąt 7:25-8:10

08.12.2017 (1h) piąt 7:25-8:10

11.12.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

12.01.2018 (1h) piąt 7:25-8:10

15.01.2018 (2h) pon. 14:45-16:15

19.01.2018 (1h) piąt 7:25-8:10

 

Izabela Dobrzyńska

09.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

13.10.2017 (4h) piąt. 8:15-11:25

23.10.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

06.11.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

20.11.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

04.12.2017 (2h) pon. 14:45-16:15

18.12.2017 (3h) pon. 14:45-17:00 02.01.2018 (3h) wt. 13:45-16:00