Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

2 publiczność3 prowadzący4 Adasie i Maryle

Samorząd Uczniowski zgodnie z tradycją szkoły zorganizował wybory Adama i Maryli. W konkursie wyłoniono dwie pary ex aequo, które tworzą: Zuzanna Iłenda (2a) i Tomasz Mantur (2d) oraz Aleksandra Tomanek (2i) i Kamil Oleksy (2b).

5 wyróżnienie za ciasto6 3 nagroda za ciasto7 2 nagroda za ciasto

SU zorganizował także „Konkurs na najlepsze ciasto nawiązujące do nazwy szkoły”. Poziom wypieków w tym roku był zaskakująco bardzo wysoki. Jury miało utrudnione zadanie. Wspólnymi siłami podjęli decyzję, że nagrodzą następujące klasy: I miejsce - klasa 1 a, II miejsce - klasa 1 f, III miejsce 2 f, wyróżnienie  - klasa 2 h.

8 1 nagroda za ciasto9 Nagrodzona J.Krysztopa10 3 nagroda Agnieszki Nikitiuk

  • Konkurs dla kreatywnych "Zagłębij się w mądrość starożytnych", organizatorzy: mgr Magdalena Bartnicka-Łętowska, mgr Ewa Onoszko, mgr Łukasz Adamski; I miejsce - Julita Krysztopa kl 1h
  • Konkurs fotograficzny MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE, organizatorzy: nauczyciele matematyki; I miejsce – Zuzanna Sojko  kl 1 f,  II miejsce – Izabela Krentowska  kl 3h, III miejsce –  Agnieszka Nikitiuk kl 2g

11 2 nagroda Izabeli Krentowskiej12 1 nagroda Zuzanny Sojko13 Najpiękniejsze słowo w języku niemieckim14 1 miejsce Marcina Bijowskiego15 nagroda za odę po angielsku16 nagroda za plakat

  • Konkurs "Oda do I LO" - organizatorzy: nauczyciele języka angielskieg; I miejsce - Jakub Aleksiejuk, Karolina Janiuk, Eleni Papadopoulou, Joanna Rucińska, Urszula Sawicka - uczniowie kl 3f
  • Konkurs "Najpiękniejsze słowo w jezyku niemieckim" - organizatorzy: nauczyciele języka niemieckiego; I miejsce – Marcin Bijowski  2e
  • Konkurs  "NIE zgadzam się na uzależnienia”, organizator - Zespół wychowawczy; I miejsce w kategorii MINIATURA LITERACKA - Joanna Chołołowicz kl 1b; I miejsce w kategorii PLAKAT - Gabriela Manias kl 2e, I miejsce w kategorii FILM - Karolina Kaźmierczyk kl 3a
  • Konkurs "Adam Mickiewicz lub mickiewicziana wg..." zorganizowali nauczyciele informatyki; I miejsce – Andrzej Przychodzień kl 3b,  II miejsce – Sebastian Dołęga kl 3b, III miejsce –  Monika Zalewska

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!