Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Dnia 3.10.2011 r w I LO odbyły się wybory nowego Samorządu Szkolnego. Kandydowało pięciu kandydatów. Miejsce Miłosza Bogicia zajmie Michał Klimiuk.

Oto wyniki głosowania:

1) TADAJ Bartosz 60 głosów, tj. 12,4% głosów ważnych;
2) PARZYSZEK Michał 98 głosów, tj. 20,3% głosów ważnych;
3) MISIUK Katarzyna 67 głosów, tj. 13,9% głosów ważnych;
4) KLIMIUK Michał 183 głosy, tj. 37,9% głosów ważnych;
5) KULESZA Monika 75 głosów, tj. 15,5% głosów ważnych;
Frekwencja wyniosła 79,6%.