Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

14 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszego liceum, Katarzyna Misiuk z kl. I,,e” i Michał Klimiuk z kl. II,,c”, wraz ze swoim opiekunem panią prof. Wiolettą Zawadzką brali czynny udział w Debacie Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych. Została ona zorganizowana w ramach XIII Białostockiego Forum Szkół pod hasłem ,,O Tożsamość Szkoły” przez dr hab. Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, oraz społeczność III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku.

img 8727

Debatę poprzedzały zajęcia warsztatowe:

• 29 maja uczestnicy zostali zapoznani z różnymi rodzajami i stylami debaty oraz zdecydowali się na model oxfordzki.
• 6 czerwca definiowane było pojęcie „tożsamości”.
• 12 czerwca wypracowano tezę debaty, która brzmiała ,,Dzisiejsza szkoła nie dąży do budowania więzi z uczniem”. Przygotowano także argumenty do dyskusji.

Debatę prowadzili Pani Dorota Sawicka dziennikarka Polskiego Radia Białystok oraz Pan Leszek Jawor nauczyciel języka polskiego w III LO w Białymstoku. Dyskusji przysłuchiwali się zaproszeni goście oraz Loża Ekspertów, w której zasiedli: Podlaski Kurator Oświaty - Pan Jerzy Kiszkiel, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku - Pan Wojciech Janowicz oraz Dyrektorzy ośmiu zaproszonych do debaty szkół.
Po burzliwej wymianie argumentów przez dwie strony - broniącej tezy oraz negującej ją - odbyło się głosowanie. Goście przysłuchujący się debacie w większości opowiedzieli się za tezą .
Podsumowując debatę, Dyrektor III LO w Białymstoku pani Małgorzata Górniak wyraziła nadzieję, że wszyscy uczestnicy debaty będą wspominali swoje szkoły jak najlepiej, jako miejsca, z którymi związali się emocjonalnie na trwałe.