Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

19 grudnia 2021 roku Uczniowie ILO (Jakub Buwaj, Kornelia Sadowska, Jonasz Hannibal, Klaudia Sosna) uczestniczyli w Świątecznym Kolędowaniu organizowanym przez Fundację Bajkowa Fabryka Nadziei. Z inicjatywą wyszła Julia Wiktoria Piekarska, która jest wolontariuszką od 3 lat. Organizacja zajmuje się pomocą dzieciom z oddziału onkologii UDSK w Białymstoku.

Jest to jedna z wielu akcji grupy wolontariatu przy Prezydium SU ILO.

911