Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W dniu dzisiejszym odbyła się, współorganizowana przez Klub Myśli Politycznej, debata kandydatów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. W debacie wzięło udział sześcioro kandydatów: Aleksandra Czołpińska z klasy II a, Mateusz Janel z klasy I b, Izabela Kupraszewicz z klasy I c, Diana Kupryjanowicz z klasy II d, Paweł Rysiejko z klasy II g i Magdalena Skrzyniarz z klasy I g.

Kilkuosobowe delegacje ze wszystkich klas miały możliwość poznania programu kandydujących uczniów i zadawania im pytań, z czego chętnie korzystano. Była to pierwsza taka debata w naszej szkole i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy jutro dokonają wyboru członków nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego.