Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Przewodnicząca: Monika Kulesza IIg
Zastępcy Przewodniczącego: Jan Gromko IIb, Katarzyna Misiuk IIe
Sekretarz : Ewelina Olechno Ih
Członkowie Prezydium: Magdalena Jankowska Ic, Paulina Oszczepińska If, Daria Anna Piesiecka Ia
Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje p. prof. Wioletta Zawadzka.