Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, którzy w roku szkolnym 2020/2021:

- uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,0

- byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym

mogą ubiegać się o stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w wysokości 4 000 zł.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie i wydrukowane) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć u pani wicedyrektor Marty Grodzkiej w terminie do 30 września 2022 r. 

Formularz wniosku znajduje się w załączniku.

 

Młodzież uzdolniona artystycznie może starać się o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i średnich za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w szczególności w takich dziedzinach jak: muzyka, film, teatr, taniec, literatura, plastyka, fotografia. Jeśli młody artysta nie otrzymał nigdy stypendium Marszałka, może składać wniosek z całego artystycznego życia.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendium, wypełnienie wniosku w edytowalnej formie elektronicznej (plik tekstowy) i wysłanie go do 10 października 2022 r. (niedziela) do p. Anety Kaliściak na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną sprawdzone oraz poprawione w porozumieniu z kandydatem i dopiero wtedy trzeba będzie je podpisać. Dyplomy (o ile nie są już w posiadaniu szkoły) należy przesyłać zeskanowane.

P. A. Kaliściak służy poradą również na tym etapie: należy napisać wiadomość na dzienniku elektronicznym lub na podany wyżej adres mail.

Formularz wniosku i Uchwała Sejmiku Województwa, dotycząca przyznawania stypendium, znajdują się pod linkiem:

Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2023 - Wrota Podlasia

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_stypendialny_2022.docx)wniosek_stypendialny_202240 kB