Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W poniedziałek, 4 grudnia 2017r. zorganizowany został coroczny konkurs na kulinarną wizytówkę I LO. Klasy: Id, If, Ig, 2a, 2b1, 2c, 2d, 2e, 2f oraz 3f stanęły na wysokości zadania i własnoręcznie upiekły pyszne wypieki, które po ocenieniu przez jury zostały sprzedane na kiermaszu. Oceniano przede wszystkim pomysłowość oraz zaangażowanie.

Wyniki konkursu: I miejsce - klasa 2a, II miejsce - klasa 3f, III miejsce - klasa 1d, wyróżnienie - klasa 2b1. Zebrane fundusze w kwocie 430 zł będą przekazane na rzecz Stowarzyszenia Żołnierzy AK - Łagierników z Białorusi. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim klasom za włączenie się w tę akcję! Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski.

1d1f1g2a2b12c2d2e2f3f

fot. Urszula Korolczuk