Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

We wtorek, 13 października 2020 r. obchodziliśmy w I LO Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania Uczniów klas pierwszych. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, uroczystość była podzielona na dwie tury. Jako pierwsze ślubowały klasy: 1A, 1B, 1C oraz 1D, a na kolejnej godzinie klasy: 1M1, 1M2 i 1M3.

W imieniu wszystkich Uczniów klas I rotę ślubowania na sztandar szkoły przeczytali: Mikołaj Werpachowski z klasy 1C i Daria Turowska z klasy 1M1, a ślubowali: Kornelia Sadowska 1A, Łukasz Rudnik 1B. Amelia Pruszyńska 1C, Karolina Kocińska 1D, Zuzanna Malarek 1M1, Patrycja Kuczynko 1M2, Zuzanna Calkowska 1M3. Poczet sztandarowy tworzyli uczniowie klasy 1A: Maciej Miastkowski, Kamila Niedzielska i Zofia Brzozowska oraz uczniowie klasy 1M2: Krzysztof Omelianiuk i Julia Pyłko.

Po uroczystym ślubowaniu pani Dyrektor Ewa Mituła zwróciła się do zebranych pierwszoklasistów: Życzę Wam, abyście nauką, zachowaniem i postawą rozsławiali dobre imię szkoły, abyście realizowali w waszym życiu uniwersalne prawdy moralne, sięgali do korzeni humanizmu, kierowali się najwyższymi wartościami: dobrem, sprawiedliwością, uczciwością, abyście szanowali wolność i prawdę, abyście mądrze kochali ojczyznę i przyczyniali się do jej rozwoju. abyście szanowali rodziców i nauczycieli, abyście kochali i szanowali siebie samych. Dotrzymajcie słowa, które dziś dacie.

Po wystąpieniu pani Dyrektor, głos zabierali przedstawiciele Wychowawców: p. prof. Krystyna Kummer i p. prof. Bożena Głębocka. Z kolei nowo wybrana przewodnicząca SU, Maria Zarzecka 2A*, powitała pierwszoklasistów w murach szkoły i życzyła im owocnej nauki i wspaniałych dni w klasie i szkole.

Druga część uroczystości w Dniu Edukacji Narodowej była spotkaniem w gronie Nauczycieli, także emerytowanych, i Pracowników szkoły. Na początku Samorząd Uczniowski złożył zebranym życzenia, przedstawiciel uczniów, czyli Jakub Perkowski - ustępujący przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego I LO - podziękował Nauczycielom za trud i cierpliwość włożone w nauczanie, a nowa przewodnicząca Maria Zarzecka wyraziła nadzieję na udaną współpracę.

Głos zabrała także emerytowana Dyrektor I LO pani Grażyna Złocka - Korzeniewska. W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor Ewa Mituła pogratulowała otrzymania następujących nagród: Złotego Krzyża Zasługi - p. Krystynie Kosteckiej, emerytowanej długoletniej nauczycielce; nagrody Ministra Edukacji Narodowej paniom: Jolancie Szczepańskiej i Sylwii Naumczuk oraz Nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty pani wicedyrektor Agnieszce Sałaj i p. prof. Izabeli Dobrzyńskiej.
Poinformowała, że Prezydent Miasta Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski przyznał nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej następującym nauczycielom naszego liceum: p. wicedyrektor Agnieszce Sałaj, p. wicedyrektorowi Łukaszowi Adamskiemu, p. prof. Wioletcie Zawadzkiej oraz p. prof. Marcie Grodzkiej.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody Dyrektora szkoły, które otrzymali nauczyciele: p. prof. Paweł Andryszak, p. prof. Katarzyna Anikiej, p. prof. Barbara Aponowicz, p. prof. Anna Buchowska, p. prof. Iwona Bujnowska, p. prof. Ireneusz Bujnowski, p. prof. Marta Czernik, p. prof. Anna Daniluk, p. prof. Marek Dawidziuk, p. prof. Bożena Głębocka, p. prof. Małgorzata Gołąbiewska-Konończuk, p. prof. Anna Maria Grochowska, p. prof. Jarosław Grodzki, p. prof. Aneta Kaliściak, p. prof. Violetta Karolska, p. prof. Dorota Klimczuk, p. prof. Krystyna Kummer, p. prof. Maria Elżbieta Luks, p. prof. Agnieszka Ławreszuk, p. prof. Grzegorz Łopata, p. prof. Ewa Mieczejko, p. prof. Jarosław Nosek, p. prof. Małgorzata Pawłowska-Leoniuk, p. prof. Anna Półtorak, p. prof. Agnieszka Roszkowska, p. prof. Małgorzata Supińska, p. prof. Anna Smyk-Kojło, p. prof. Katarzyna Zawadzka-Gromada, p. prof. Magdalena Żmiejko, p. prof. Mirosława Żuber , p. prof. Sławomir Żuber oraz p. prof. Edyta Żywicka.
Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: p. Jadwiga Grabowska, p. Artur Łapucki, p. Janina Łukasiewicz, p. Roman Łukasiewicz, p. Elżbieta Masłowska, p. Jarosław Mieleniewski, p. Paweł Paradowicz, p. Teresa Radziwońska, p. Adam Radziwoński, p. Alina Rakus, p. Ewa Raszkiewicz, p. Władysław Turowski, p. Ewa Tyborowicz-Skrzyniarz, p. Ewa Wołosewicz i p. Aneta Zuchwalska.

Przed Nauczycielami i Gośćmi wystąpili: Żeński Chór Exactus pod dyrekcją Jakuba Grzybowskiego 3A, Izabela Wyszyńska 3M3 z piosenką "Pomyśl o mnie" z repertuaru Anny German oraz Marysia Sawicka 2M3*, wykonująca utwór „Nie ma jak u mamy”.

Na zakończenie pani Dyrektor Ewa Mituła raz jeszcze podziękowała Nauczycielom za ich zaangażowanie, serce i pracę, zaś przybyłym Gościom oraz Pracownikom za obecność i zaprosiła na poczęstunek.

 

 DEN w ILO 3DEN w ILO 4DEN w ILO 5DEN w ILO 6DEN w ILO 7DEN w ILO 8DEN w ILO 2DEN w ILO 9DEN w ILO 10DEN w ILO 11DEN w ILO 12DEN w ILO 13DEN w ILO 16DEN w ILO 14DEN w ILO 23DEN w ILO 15DEN w ILO 17DEN w ILO 22DEN w ILO 18DEN w ILO 19DEN w ILO 20DEN w ILO 21p.A.Sałaj p. B.Pietruszka p.I.Dobrzyńskanagrodzona p.W.Zawadzka