Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Po przerwie spowodowanej wybuchem pandemii Covid-19 projekt został wznowiony w formie elektronicznej. W Dniu Edukacji Narodowej (14 października 2020) odbyło się spotkanie koordynatorów projektu na platformie Zoom, na którym omówiono dalszy plan współpracy. 4 listopada odbędzie się kolejne spotkanie w sieci z udziałem uczniów poświęcone doświadczeniem w nauczaniu i uczeniu się zdalnym we wszystkich zainteresowanych szkołach.

WIĘCEJ O PROJEKCIE