Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

Od 21 do 30 listopada 2022 r. trwa rekrutacja do Programu Tutorskiego Uniwersytetu w Białymstoku. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają szanse na rozwijanie swoich pasji i talentów oraz realizowanie własnych projektów badawczych pod okiem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Biologii, Wydziału Ekonomii i Finansów,  Wydziału Filologicznego, Wydziału Fizyki, Wydziału Nauk o Edukacji, Wydziału Prawa i Instytutu Socjologii.

Więcej informacji na stronie UwB  

Zainteresowanych uczniów prosimy o złożenie stosownych dokumentów u pani wicedyrektor Marty Grodzkiej w gabinecie 101 do 28 listopada 2022 r.