Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

W finale  XXIV Olimpiady Informatycznej wystartowało aż 10 uczniów naszej szkoły.  Byli jedynymi reprezentantami województwa podlaskiego w najwyższym szczeblu tej ogólnopolskiej olimpiady. W finale znalazło się 94 uczniów ze szkól z całej Polski.
Uczniowie ILO uzyskali w finale bardzo wysokie wyniki: wywalczyli 2 tytuły laureata, 4 tytuły finalisty z wyróżnieniem oraz 4 tytuły finalisty. Wszyscy uzyskali indeksy na dowolne uczelnie w Polsce oraz 100% na maturze z informatyki.

Nasi młodzi uzdolnieni informatycy to:

Franciszek Budrowski (3b) - laureat II stopnia (medal srebrny)
Paweł Charyło (3b) - laureat III stopnia (medal brązowy)
Michał Łopata (3b) - finalista z wyróżnieniem
Rafał Maj (3b) - finalista z wyróżnieniem
Rafał Czarnecki (2b) - finalista z wyróżnieniem
Konrad Czapliński (2b) - finalista z wyróżnieniem
Damian Chańko (3b) - finalista
Piotr Kuczko (3b) - finalista
Bartosz Pieszko (3b) - finalista
Szymon Tworkowski (2b) - finalista

Nauczycielami uczniów są p. Iwona Bujnowska oraz p. Ireneusz Bujnowski. Serdecznie gratulujemy Uczniom i ich Nauczycielom.