Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Miło nam poinformować, że Pan prof. Ireneusz Bujnowski, nauczyciel ILO, znalazł się wśród 4 nagrodzonych przez NASK nauczycieli informatyki z całej Polski .

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

NASK w ramach Porozumienia z Fundacją Rozwoju Informatyki udzielił wsparcia finansowego w formie stypendiów m.in. laureatom Olimpiady Informatycznej. Docenione zostały również wysiłki nauczycieli, dla których przewidziano stypendia za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi. Wspieranie kształcenia, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z dziedziny informatyki jest celem Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, którego inauguracja odbyła się 22. października w Centralnym Domu Technologii w Warszawie z udziałem Sekretarza Stanu w KPRM Janusza Cieszyńskiego.