Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Jesteśmy dumni z naszego ucznia, Adama Rogowskiego z klasy 3b*, który 8 grudnia 2021 r. w Białostockim Teście Informatyków na Politechnice Białostockiej zajął pierwsze miejsce w kategorii Bazy Danych oraz osiągnął najwyższy wynik wśród wszystkich uczniów szkół średnich biorących udział w konkursie. 

Adam zdobył również indeks na Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej i może śmiało wiązać swoją przyszłość z informatyką.

Brawo Adam!