Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

 

W dniach 5.11- 10.11 odbył się po raz 26 obóz algorytmiczny klas informatycznych ILO. Uczestników było aż 103 z klas 1d, 2d i 3d. Kadrę merytoryczną oprócz nauczycieli informatyki (Pana prof. Ireneusza Bujnowskiego i Pani prof. Iwony Bujnowskiej) stanowili utytułowani uczniowie klasy 4b: Michał Szydło, Jan Zimnoch, Adam Bęcłowicz, Natalia Ignatowicz i Marta Smolej.

Kadrę opiekunów stanowili: P. prof. Dorota Klimczuk, P. prof. Tomasz Klimczuk, P. prof. Barbara Kurianiuk, P. prof. Bernadeta Zalewska, P. prof. Barbara PodlewskaP. prof. Andrzej Charyło. Jak zwykle zawody algorytmiczne odbywały się na trzech poziomach zaawansowania (srebrnym, złotym i platynowym). Zajęcia z informatyki (warsztaty, konsultacje, wykłady) odbywały się od godz. 9:00 do 22:00 z przerwami na posiłki, spacery oraz zajęcia na basenie.

Wyniki zawodów: 
Grupa srebrna: 1 miejsce - Maciej Ułanowski; 2 miejsce - Wojciech Pawlicki; 3 miejsce - Mateusz Madejczyk
Grupa złota: 1 miejsce - Filip Dawidziuk; 2 miejsce - Adam Wojtiuk; 3 miejsce - Adam Lipski
Grupa platynowa: 1 miejsce - Filip Rogowski, 2 miejsce - Mateusz Nowak; 3 miejsce - Ksawier Krajewski

GRATULACJE

WIĘCEJ FOTOGRAFII