Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Młodzież uzdolniona artystycznie może starać się o stypendium Marszałka województwa podlaskiego. Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania stypendium, wypełnienie wniosku w formie elektronicznej i zgłoszenie się do 23 października 2017 (poniedziałek) do p. Anety Kaliściak (do klubu szkolnego).

http://wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_i_nagrody_/stypendia_marszalka/dla_uczniow_uzdolnionych_artysty/