Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

Podczas rekolekcji w dniach 1,2 i 3 kwietnia (pon.-wt.-śr.) obowiązywać będzie zmieniony rozkład zajęć.

W klasach I i III odbędą się 4 pierwsze lekcje wg normalnego planu, które zostaną skrócone o 10 minut.

Klasy II będą pisały w tym czasie sprawdziany diagnostyczne.

Rozkład dzwonków:

1. 8.15 – 8.50

2. 8.55 – 9.30

3. 9.40 – 10.15

4. 10.30 – 11.05

O godz. 11. 30 rozpoczynać się będą spotkania rekolekcyjne w kościele pw. św. Rocha.

Uczniowie udają się do kościoła pod opieką Nauczycieli uczących daną klasę na 4. godzinie lekcyjnej.