Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 puszkin i mickiewicz

Zespół nauczycieli bibliotekarzy I LO zaprasza do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „PUSZKINIANA”.

 

Osoby przystępujące do Konkursu przygotowują do recytacji: jeden utwór Aleksandra PUSZKINA i jeden utwór Adama MICKIEWICZA – oba w języku rosyjskim – oraz nagrywają film zawierający recytację. Czas recytacji dwóch utworów powinien wynosić łącznie 5-7 minut.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
a) rozumienie recytowanego tekstu;
b) poprawność wymowy, intonacji i artyzm wykonania;
c) pomysłowość interpretacji utworu.


Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe

Filmy z nagranymi utworami oraz kartę zgłoszenia należy przesłać do Organizatorów do 31 stycznia 2021 r.


Uczniów I LO, chętnych do wzięcia udziału w konkursie, przygotują Pani prof. Bożena Głębocka i Pani prof. Aneta Kaliściak. Prosimy o zgłaszanie się do 1 grudnia przez wiadomość na dzienniku elektronicznym.