Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZY MŁODY MÓWCA DLA SZKÓŁ ŚREDNICH  jest dostępny pod tym linkiem: https://akademiaretoryki.pl/wp-content/uploads/2020/12/Regulamin-konkursu-NMM-2020_2021.pdf

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

1. Pierwszy etap Konkursu będzie trwał od 12 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. i będzie polegał na stworzeniu filmu do długości 2 minut, w którym uczestnik wypowie się na dowolny, wybrany przez siebie temat. Termin nadsyłania prac na Konkurs upływa w dniu 31 stycznia 2021 roku. Film ma być stworzony w formacie mp4.

Komisja konkursowa przy ocenie przesłanych prac będzie w szczególności zwracała uwagę na: jasność przekazu, poprawność języka, atrakcyjność i styl wypowiedzi uczestnika.

Komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych filmów, których twórcy - uczestnicy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu.

 

2. Drugi etap Konkursu odbędzie się w dniach 10- 11 kwietnia 2021 r. w Warszawie.

10 kwietnia 2021 r. zostaną przeprowadzone dla 10 uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu specjalne warsztaty retoryczne, przygotowujące do wystąpień w dniu 11 kwietnia 2021 r.

 

 

Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzech nagród głównych: -za zajęcie pierwszego miejsca – 10.000 zł, - za zajęcie drugiego miejsca – 5.000 zł, 3 - za zajęcie trzeciego miejsce – 3.000 zł.