Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2024
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 
Regulamin konkursu na Patrona Szkoły - Adama Mickiewicza i jego ukochaną - Marylę Wereszczakównę, czyli parę reprezentującą  
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 
w roku szkolnym 2023/2024
  Każda klasa pierwsza, druga i trzecia zgłasza przynajmniej jednego kandydata do konkursu na Patrona Szkoły - Adama Mickiewicza
i jedną kandydatkę na ukochaną wieszcza - Marylę Wereszczakównę.

Zgłoszeni Uczniowie przygotowują:

  • recytację (samodzielną lub w parze) około 20 wersów na osobę z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza,
  • charakteryzację na Adama albo Marylę.

Komisja, oceniając występy, będzie brała pod uwagę: wygłoszony tekst, wyrazistość mowy, grę aktorską, przebranie, inwencję twórczą oraz ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszeni Uczniowie (kandydaci na Adama) i Uczennice (kandydatki na Marylę) zaprezentują się przed Komisją Konkursową 18 grudnia 2023 r. o godzinie 13.00 w klubie szkolnym.

Komisja po przesłuchaniu kandydatów i kandydatek wybierze dwie pary (1. i 2. miejsce), przy czym Adam i Maryla mogą być reprezentantami różnych klas.

Zgłoszenie kandydatów przyjmuje do 8 grudnia 2023 r. Pani prof. Edyta Żywicka (sala 209).