Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

4 marca 2020 r. odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku gala z okazji przyznania uczniom uzdolnionym artystycznie stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego. Aż ośmioro uczniów I LO zostało wyróżnionych stypendium:

Jakub Grzybowski 2a, Aleksandra Maj 3a,Ilona Stasiulewicz 3d,Anna Maria Wrona 3d,  Damian Żywno 1m1 i nominowane przez Dom Kultury w Łapach Dominika Łapińska 2c i Hanna Pochodowicz 1m2* oraz Katarzyna Bauer 2m2, która także występowała przed gośćmi gali jako członkini Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Skowronki".

Stypendystom serdecznie gratulujemy.

 
 
J.Grzybowski D.Żywno wśród stypendystówI.Stasiulewicz wśród stypendystówD.Łapińska H.Pochodowicz A.M.Wrona wśród stypendystówK.Bauerz Marszałkiem