Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

 

Z dumą przedstawiamy naszych uczniów, którzy za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymują w bieżącym roku szkolnym stypendia. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

1. Paweł Bartłomiej Żurakowski 2b1

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

1. Aleksandra Dołżyńska (absolwentka)
2.Krzysztof Kiśluk (absolwent)
 
STYPENDIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
 
1. Paulina Olszańska ( absolwentka)
2. Krzysztof Kiśluk (absolwent)
3. Bartosz Dąbrowski 1b
 

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

1. Katarzyna Bauer 2m2
2. Jakub Grzybowski 2a
3. Dominika Łapińska 2c
4. Aleksandra Maj 3a
5. Hanna Pochodowicz 1m2*
6. Ilona Stasiulewicz 3d
7. Anna Maria Wrona 3d
8. Damian Żywno 1m1
 

MEDAL „DILIGENTIAE” ZA PILNOŚĆ

1. Bartłomiej Sidor 3b1

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
 
1. Aleksandra Dołżyńska (absolwentka)
2. Ernest Gieniusz (absolwent)
3. Bartosz Buniowski 3a
4. Karol Zimnoch (absolwent)
5. Krzysztof Kiśluk (absolwent)
6. Paulina Olszańska (absolwentka)
7. Katarzyna Aponowicz 3a
8. Aleksandra Maj 3a
9. Przemysław Burak 3d
10. Jan Wojtach 3b2
11. Bartosz Dąbrowski 1b
12. Maja Dąbrowska 1m1
13. Natalia Łukasiewicz 1m1
14. Kamil Stepaniuk 1m1
15. Monika Chomczyk 1b*
16. Piotr Marszalik 1b*
17. Adam Rogowski 1b*
18. Magdalena Sztok 1m1*
19. Magda Radziszewska 1m2*
 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

1. Bogna Buniowska 2a
2. Aleksandra Maj 3a
3. Jakub Grzybowski 2a
4. Szymon Wysocki 3a
5. Monika Ułanowska 3c
6. Zofia Rusiłowicz 2b2
7. Marta Kazberuk 3g
8. Maria Sawicka 1m3*
9. Kacper Ziętkowski 1m3

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU ZA INNOWACYJNĄ MYŚL TECHNICZNĄ

1.Jędrzej Dudzicz 3b2
2. Konrad Pauk 2m1