Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku – Złota Szkoła 2022
Rzeczpospolita Polska

KREATYWNE ILO

 

22 marca 2023 r. odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku gala z okazji przyznania uczniom uzdolnionym artystycznie stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego. Aż piętnaścioro uczniów I LO zostało wyróżnionych stypendium:

Adrianna Czerech 4c, Maja Dąbrowska 4m1, Julia Jermałowska 4m1,
Gabriela Stypułkowska 4m1, Alicja Gudowska 4m2, Hanna Wendorff 4m2,
Piotr Wrona 2α, Magdalena Bartyś 2β, Eliza Borowska 2ε,
Szymon Petelczyc 2ε, Oliwia Mogilewska 2ζ, Julia Pilawska 1α,
Michał German 1γ, Anna Stepaniuk 1γ, Amelia Jelska 1ε

Stypendystom serdecznie gratulujemy.

 
 
A.STEPANIUKSTYPENDYŚCI 2