Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

OBWIESZCZENIE

Szkolnej Komisji Wyborczej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

dnia 28 września 2012 r. o terminach głosowania poszczególnych klas w wyborach do samorządu uczniowskiego.

Szkolna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości informację o terminie głosowania poszczególnych klas

w wyborach zarządzonych na dzień 28 września 2012 r.

08:15 III E -
08:25 II A -
08:35 III C
08:45 III A -
09:10 II G -
09:20 II D
09:30 I D -
10:05 I A -
10:15 III G
10:25 I H -
11:10 I C -
11:20 I E
11:30 I F
-
11:40 III H -
12:15 II C
12:25 II H -
12:35 III F -
13:00 II F
13:10 II E -
13:20 III D -
13:30 III I

Uczniowie są proszeni o stawienie się przed lokalem wyborczym (klub szkolny) wraz z opiekunem o wyżej wymienionej godzinie.

W przypadku uczniów klas B którzy nie pojechali na obóz informatyczny, prosimy o oddanie głosów na długiej przerwie.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej przy I LO w Białymstoku

Bartosz Tadaj