Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Dnia 28.09.2012r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do czuwania nad prawidłowym przebiegiem głosowania powołano Komisję Wyborczą, której przewodniczył Bartosz Tadaj. Z liczby 701 uczniów uprawnionych do głosowania, głosy oddało 595; 162 głosy były nieważne.

 

Kandydaci startujący w wyborach otrzymali następującą liczbę głosów:

 

  • Jan Gromko- 87 głosów, 20,1%
  • Magdalena Jankowska- 42 głosy, 9,7%
  • Monika Kulesza- 204 głosy, 47,1%
  • Ewelina Olechno- 37 głosów, 9,1%
  • Paulina Oszczepińska- 11 głosów, 2,8%
  • Daria Anna Piesiecka- 47 głosów, 11,2%

 


 

 Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego
I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
w roku szkolnym 2012/2013:

 

Przewodnicząca: Monika Kulesza IIg

Zastępcy Przewodniczącego: Jan Gromko IIb, Katarzyna Misiuk IIe

Sekretarz : Ewelina Olechno Ih

Członkowie Prezydium: Magdalena Jankowska Ic, Paulina Oszczepińska If, Daria Anna Piesiecka Ia

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje p. prof. Wioletta Zawadzka.