Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych zorganizowało w ILO tygodniowe Warsztaty Olimpijskie z Informatyki. Pod okiem nauczycieli informatyki 27 uczniów klas informatycznych rozwiązywało zadania algorytmiczne przygotowane i omawiane przez absolwenta ILO, wielokrotnego medalistę olimpiad informatycznych Maćka Hołubowicza.

Każdego dnia sporządzane były rankingi, a zadania były pretekstem do wykładów z algorytmiki uniwersyteckiej.
Uczniowie biorący udział w warsztatach zapoznali się z metodami przygotowań do konkursów i olimpiad informatycznych, poznali ciekawe metody rozwiązywania zadań i testowania rozwiązań.
warsztaty algorytmiczne 1 M.Hołubowicz warsztaty algorytmiczne 2