Adam Mickiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

I LO w Białymstoku - Złota Szkoła 2017
Rzeczpospolita Polska

 
Warsztaty trwały od poniedziałku 14 czerwca do piątku 18 czerwca, odbywały się od 8:30 do 15:30 w salach ILO (klubie, 2 salach lekcyjnych oraz 2 salach komputerowych). Były trzy poziomy :podstawowy+ (klasy pierwsze); średnio-zaawansowany (klasa 2 po szkole podstawowej) i zaawansowany (klasa 2 po gimnazjum). W warsztatach uczestniczyły 2 szkoły: I LO w Białymstoku (53uczniów) oraz II LO w Białymstoku (12uczniów). Wszyscy to uczestnicy MAP.(projektu Mistrzostwo w Algorytmice i Programowaniu)
Warsztaty zorganizowali i prowadzili Pani Prof. Iwona Bujnowska i Pan Prof. Ireneusz Bujnowski, a oprócz nich kadrę stanowili studenci: student 3 roku MIMUWu - Konrad Czapliński oraz student 2 roku informatyki PW Przemysław Dominikowski.
Plan zakładał codzienne  samodzielne rozwiązywanie zadań algorytmicznych na sprawdzarce https://www.google.com/url?q=http://goofy.ilo.pl/&source=gmail&ust=1624572045224000&usg=AFQjCNHkG_mkw8yqNCXWSDAv3sTjFdF0_A">goofy.ilo.pl.
Grupa podstawowa+ pracowała nad zadaniami 2,5h dziennie, średniozaawansowana - 3,5h, a  zaawansowana - 4h.
Po krótkiej przerwie odbywały się omówienia zadań oraz wykłady, które były ułożone kaskadowo tak, aby każdy z grup młodszych mógł uczestniczyć w wykładach grup starszych. Na podsumowaniach zawodów dziennych były słodkie nagrody czekolady w każdej z trzech grup, natomiast na koniec na podsumowaniu zawodów stałych pięciodniowych  również słodkie nagrody - czekolady XXL.
warsztaty 1warsztaty 2

 WIĘCEJ ZDJĘĆ